Preifatrwydd a chwcis

Chwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i helpu i ddarparu rhai nodweddion. Gallwch gyfyngu neu atal cwcis rhag cael eu defnyddio gan addasu gosodiadau eich porydd gwe.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro perfformiad ein gwefan, a sut mae'n cael ei defnyddio. Nid ydym yn cysylltu ystadegau a gesglir gan Google i wybodaeth a allai adnabod unigolyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am bolisi preifatrwydd Google Analytics a sut i atal monitro'ch defnydd.

Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti

Mae'n bosibl y byddwn yn ymgorffori "teclynnau" ('widgets') o wefannau cyfryngau cymdeithasol megis Trydar, Facebook, neu Google+ yn ein gwefannau. Mae'r safleoedd hyn yn defnyddio cwcis i fonitro pwy sydd wedi mewngofnodi, a byddant yn gwybod pa dudalennau ar ein gwefannau sy'n defnyddio'r "teclynnau" hyn.

Rheoli eich preifatrwydd

Gallwch wahardd neu ddileu cwcis yn eich porwr. Gall gwahardd cwcis eich atal rhag cael mynediad at rai o wasanaethau ar-lein Prifysgol Abertawe. Bydd dileu cwcis yn eich allgofnodi o sesiwn gyfredol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am wahardd a rheoli cwcis trwy fynd i Popeth Am Gwcis.

Gallwch ddefnyddio'r dull pori "incognito" neu "pori preifat" yn eich porwr i gyfyngu ar ba fathau o gwcis sy'n cael eu gosod a sut maent yn cael eu defnyddio. Mae hyn yn creu sesiwn newydd, a byddwch yn ymddangos fel defnyddiwr newydd heb eich cysylltu i wefannau eraill. Er enghraifft, bydd gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn eich gweld fel defnyddiwr sydd wedi allgofnodi (oni bai eich bod yn mewngofnodi iddynt yn benodol), a bydd Google Analytics yn eich gweld fel ymwelydd newydd.

Cwcis Trydydd Parti

Enw'r Cwci: Google Analytics
Diben: Google Analytics

Mae Prifysgol Abertawe yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso'ch defnydd o'r safle, ac yn llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch ar y safle. Defnyddir Google Analytics ar y rhan fwyaf o wefannau Prifysgol Abertawe.

Gwybodaeth am sut mae Google Analytics yn defnyddio cwcis

Polisi Preifatrwydd Google