Cyrsiau

Technoleg Gweithgynhyrchu

Mae’r cwrs technoleg gweithgynhyrchu yn darparu trosolwg o dechnegau a dulliau gweithgynhyrchu cyffredin, yn ogystal â chwmpasu rhai o’r agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r technegau hynny.

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n dymuno caffael/gwella gwybodaeth am weithgynhyrchu, prosesau gweithgynhyrchu a’u cysylltiad â deunyddiau. Ymhlith y mynychwyr nodweddiadol mae personél technegol, rheolwyr cynhyrchu, gweithredwyr cynhyrchu, peirianwyr a hyfforddeion. Nid oes rhaid i’r cynrychiolwyr feddu ar unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond gan mai cwrs ar lefel blwyddyn gyntaf gradd yw hwn, dylent fedru ymgysylltu ar gwrs technegol.

Nodau’r cwrs

Darparu dealltwriaeth graidd o brosesau gweithgynhyrchu, ystyriaethau arwyddocaol yn ystod y prosesau hyn a meddylfryd cyffredinol gweithgynhyrchu. Bydd y cwrs yn rhoi cipolwg ar agweddau technegol ar weithgynhyrchu ac yn amlygu ystyriaethau prosesu a diffygion cyffredin.

Canlyniadau dysgu

 • Dealltwriaeth dda o dechnegau gweithgynhyrchu
 • Gallu i ddethol prosesau cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu cynnyrch llwyddiannus
 • Dealltwriaeth bod prosesau dethol deunyddiau a gweithgynhyrchu yn bwysig wrth gynhyrchu cynnyrch sy’n perfformio ar lefel optimwm ar y gost isaf sy’n bosibl
 • Cysylltu effeithiau prosesau graddfa fawr â strwythur microsgopig deunyddiau

Rhaglen y cwrs

 • Trosolwg o weithgynhyrchu
 • Strwythur a nodweddion deunyddiau
 • Castio
 • Meteleg powdwr
 • Ffurfio
 • Gofannu
 • Peiriannu
 • Triniaethau Arwyneb
  • Caenu
  • Platio
  • Wynebu caled
  • Dyrnu â phelenni
 • Uno
 • Rheoli microstrwythur
 • Triniaethau gwres ac anelio
 • Profion Annistrywiol (NDT)
 • Cyflwyniad i Beirianneg Diwastraff
 • Systemau Ansawdd
 • Dethol Deunydd a Phroses
  • Cynnwys deunyddiau peirianneg cyffredin

Hyd

Course duration is 21 hours – courses can be taught over three consecutive days, three days over a three week period, or as evening sessions. diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.