Cyrsiau

Technoleg Cyrydiad a Chaenau

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer personél technegol, peirianwyr a rheolwyr cynhyrchu y mae eu rolau’n cynnwys cyrydiad a thechnoleg caenau, neu sydd â diddordeb yn y maes hwnnw.

Nodau’r cwrs

Sicrhau bod gan y sawl sy’n bresennol ddealltwriaeth allweddol o gyrydiad a rôl technoleg caenau yn y broses o’i atal. Bydd hyn yn cynnwys gwerthfawrogiad o gaenau metelig ac organig, eu cymhwysiad a hefyd eu diffygion, yn ogystal â’r mecanweithiau cyrydiad y maent wedi’u llunio i’w hatal.

Canlyniadau dysgu

  • Gwybodaeth am fecanweithiau cyrydiad cyffredin
  • Dealltwriaeth dda o wahanol fathau o gymwysiadau caenau
  • Gallu i ddewis y caenau gwrthsefyll cyrydiad cywir ar gyfer y cymwysiadau cywir

Rhaglen y cwrs

  • Cyflwyniad i gyrydiad
  • Mecanweithiau cyrydiad
  • Amddiffyniad galfanig yn erbyn cyrydiad
  • Amddiffyniad cyfredol a gymhwysir
  • Caenau rhwystr metelig
  • Caenau rhwystr organig
  • Technoleg peintio

Hyd

This is an on line course so can be accessed anytime at your convenience. There is approx. 21-30 hours of course content to complete, depending on your knowledge of subject. There is a tutor who is assigned to the course who will answer any queries and hold tutorials if necessary, he is very approachable and where possible will find a convenient time that works for both of you. diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.