Cyrsiau

Dyluniwch Dibynadwyedd

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Nodau’r cwrs

Canlyniadau dysgu

Rhaglen y cwrs

Hyd

Course duration is 21 hours – courses can be taught over three consecutive days, three days over a three week period, or as evening sessions. diwrnod a asesu.

Asesu