Cyrsiau

Cyflwyniad i Beirianneg Deunyddiau

Mae’r cyflwyniad i ddeunyddiau yn rhoi cipolwg ar fyd peirianneg deunyddiau, yn ogystal â throsolwg o nodweddion ffisegol a mecanyddol gwahanol ddeunyddiau.

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n dymuno caffael/gwella gwybodaeth sylfaenol ym maes deunyddiau a meteleg. Ymhlith yr ymgeiswyr nodweddiadol mae personél technegol a pheirianwyr.

Nodau’r cwrs

Darparu dealltwriaeth graidd o beirianneg deunyddiau a nodweddion deunyddiau. Bydd y cynrychiolydd yn gadael y cwrs gyda dealltwriaeth o strwythur a nodweddion deunyddiau, ac yn cysylltu egwyddorion gwyddonol sylfaenol â chymwysiadau peirianneg.

Canlyniadau dysgu

 • Wrth gwblhau’r cwrs hwn dylech chi fedru arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cysyniadau hanfodol ar draws ystod eang o deuluoedd o ddeunyddiau a nodweddion mecanyddol
 • Dealltwriaeth o strwythur a nodweddion deunyddiau
 • Gallu i gysylltu egwyddorion deunyddiau sylfaenol â chymwysiadau peirianneg

Rhaglen y cwrs

 • Dethol deunyddiau
 • Ymddygiad mecanyddol deunyddiau
 • Strwythur a bondio atomig
 • Strwythur crisialau solidau
 • Solidiad
 • Polymerau
 • Cyfansoddion
 • Trylediad
 • Microstrwythur metelau ac aloiau

Hyd

Course duration is 21 hours – courses can be taught over three consecutive days, three days over a three week period, or as evening sessions. diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.