Cyrsiau

Cyrsiau
Cyflwyniad i Beirianneg Deunyddiau

Mae’r cyflwyniad i ddeunyddiau yn rhoi cipolwg ar fyd peirianneg deunyddiau, yn ogystal â throsolwg o nodweddion ffisegol a mecanyddol gwahanol ddeunyddiau.

Meteleg Ymarferol
Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r rhai sy’n ei fynychu y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i ddehongli canlyniadau.
Ynni a Phwer
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i arwain y myfyriwr trwy brif gysyniadau cynhyrchu p?er trwy wres a thrydan. Bydd cysyniadau gwyddonol yn cael eu hategu gan ddefnyddio enghreifftiau bywyd go iawn a gymerwyd o weithfeydd cynhyrchu p?er nodweddiadol.
Technoleg Cyrydiad a Chaenau
Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.
Technoleg Gweithgynhyrchu
Mae’r cwrs technoleg gweithgynhyrchu yn darparu trosolwg o dechnegau a dulliau gweithgynhyrchu cyffredin, yn ogystal â chwmpasu rhai o’r agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r technegau hynny.
Materion Amgylcheddol
Gyda’r ffocws ar yr amgylchedd yn cynyddu’n barhaus a deddfwriaeth yn newid yn gyflym, mae’n dod yn bwysicach deall dylanwad diwydiant ar yr amgylchedd. Mae’r cwrs hwn yn darparu addysg ar y ddeddfwriaeth gyfredol ac ar ddylanwad diwydiant ar yr amgylchedd.
Asio Arc
Dyluniwch Dibynadwyedd
Dylunio System Pwysedd
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddarparu trosolwg o'r systemau dan bwysau dylunio gan ddefnyddio dulliau a thechnegau dylunio sefydledig. Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy generig sy'n berthnasol ar draws maes systemau dan bwysau.
Cyflwyniad i Brawf Deunyddiau mewn Amgylchedd Gweithgynhyrchu
Uno cynnyrch llenddur
Defnyddir dulliau uno yn helaeth ym maes gweithgynhyrchu. Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar egwyddorion ystod eang o dechnegau uno a gwmpasir, yn cynnwys weldio, rhybedu, ffasnyddion ac adlynion.
Technegau Delweddu Uwch a Nodweddu Deunyddiau
Bydd y modiwl hwn yn siapio'ch dealltwriaeth o egwyddorion microsgopeg a sbectrosgopeg trwy archwilio'ch pwnc o atomau i gymwysiadau.
Cyflwyniad i CAD, 2D & 3D
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi trosolwg i Ddylunio ComputerAided (CAD) gan ddefnyddio dulliau dylunio 3D a 2D. Mae'r sgiliau a ddysgir yn generig ac yn hawdd eu trosglwyddo i unrhyw system CAD parametrig fodern.