Materials &
Manufacturing
Training

Hyfforddiant
Deunyddiau &
Gweithgynhyrchu

Cyrsiau Cofrestru


metal - Materials and Manufacturing Work Based Learning

Prosiect unigryw yw metal a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr UE, drwy Lywodraeth Cymru. Ein nod yw mynd i'r afael â phrinder sgiliau ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu drwy ddarparu dysgu seiliedig ar waith sy'n arwain at uwchsgilio'r gweithlu'n gyffredinol a fydd, yn y pen draw, yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd i ddiwydiant Cymru.

European Social Fund

Cyrsiau sydd ar y gorwel

Bod ymysg y cyntaf i glywed

Derbyn yr amserlen ddiweddaraf a diweddariadau am gyrsiau newydd wrth gytuno i'n newyddlen

* angen eu cwblhau

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 • question_answerPa gyrsiau sydd ar gael?

  Rydyn ni'n cynnig ystod eang o gyrsiau ar wahanol lefelau felly mae rhywbeth at ddant pawb. O Gyflwyniad i Beirianneg Gweithgynhyrchu, Materion Amgylcheddol a chyrsiau ymarferol yn y labordy. Rydyn ni hefyd yn gallu teilwra a hyd yn oed datblygu modiwlau o amgylch nwyddau a phrosesau cyffredinol cwmnïau. Os oes unrhyw anghenion penodol o ran hyfforddiant technegol, cysylltwch â ni i drafod y cyfleoedd.

 • question_answerPwy sy'n gymwys?

  I fod yn gymwys i gael cyllid rhannol, mae'n rhaid i chi fyw neu weithio yn ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Am fwy o wybodaeth ynghylch cymhwystra ewch i'n tudalen brisiau lle welwch hefyd ddadansoddiad o'r hyn mae'n ei gostio i fynychu ein cyrsiau.

 • question_answerBeth yw'r manteision?

  Mae llawer o fanteision i fyfyrwyr metal a'u cyflogwyr fel ei gilydd. Mae myfyrwyr yn gymwys i ennill cymhwyster credydau a gydnabyddir yn academaidd sy'n cynnig llwybr dilyniant i gyrsiau gradd rhan-amser a hyd yn oed cwrs doethuriaeth gyfan, heb sôn am berfformiad, datblygiad personol a chyfleoedd gyrfaol gwell.

 • question_answerBle mae'r cyrsiau'n cael eu cynnal?

  Bydd y cyrsiau'n cael eu cynnal naill ai ar gampws newydd y Bae Prifysgol Abertawe neu yng Nghanolfan Arloesedd Bae Baglan. Fel arall, gallwn ddarparu cyrsiau yn eich adeiladau chi.

 • question_answerPryd mae'r cwrs nesaf?

  Y ffordd orau i ddod hyd i'r amserlen ddiweddaraf ar gyfer cyrsiau yw edrych yma ar ein gwefan; gallwch hefyd drefnu i dderbyn diweddariadau drwy e-bost i dderbyn y diweddariadau a'r newyddion diweddaraf am gyrsiau.

 • question_answerSut gallaf gofrestru ar gyfer cwrs?

  Mae cofrestru ar gyfer cwrs yn hawdd; y cyfan sydd angen yw cwblhau'r ffurflen gofrestru ar-lein a bydd aelod o dîm metal yn cysylltu â chi i'ch tywys drwy'r broses gofrestru.