Cyrsiau

Technoleg Cyrydiad a Chaenau

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.

Cyllidir yn rhannol
£300

Safonol
£600

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300
Safonol £600

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer personél technegol, peirianwyr a rheolwyr cynhyrchu y mae eu rolau’n cynnwys cyrydiad a thechnoleg caenau, neu sydd â diddordeb yn y maes hwnnw.

Nodau’r cwrs

Sicrhau bod gan y sawl sy’n bresennol ddealltwriaeth allweddol o gyrydiad a rôl technoleg caenau yn y broses o’i atal. Bydd hyn yn cynnwys gwerthfawrogiad o gaenau metelig ac organig, eu cymhwysiad a hefyd eu diffygion, yn ogystal â’r mecanweithiau cyrydiad y maent wedi’u llunio i’w hatal.

Canlyniadau dysgu

  • Gwybodaeth am fecanweithiau cyrydiad cyffredin
  • Dealltwriaeth dda o wahanol fathau o gymwysiadau caenau
  • Gallu i ddewis y caenau gwrthsefyll cyrydiad cywir ar gyfer y cymwysiadau cywir

Rhaglen y cwrs

  • Cyflwyniad i gyrydiad
  • Mecanweithiau cyrydiad
  • Amddiffyniad galfanig yn erbyn cyrydiad
  • Amddiffyniad cyfredol a gymhwysir
  • Caenau rhwystr metelig
  • Caenau rhwystr organig
  • Technoleg peintio

Hyd

3 diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.

Prisiau

I gael gwybod mwy am faint mae'n ei gostio i fod yn bresennol ar y cwrs hwn ac i weld a ydych yn gymwys i dderbyn cyllid rhan ewch i'n tudalen prisiau

Faint mae'n ei gostio? Cofrestru ar gyfer y cwrs hwn