Cyrsiau

Cyrsiau
Cyflwyniad i Beirianneg Deunyddiau

Mae’r cyflwyniad i ddeunyddiau yn rhoi cipolwg ar fyd peirianneg deunyddiau, yn ogystal â throsolwg o nodweddion ffisegol a mecanyddol gwahanol ddeunyddiau.

Meteleg Ymarferol
Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r rhai sy’n ei fynychu y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i ddehongli canlyniadau.
Technoleg Cyrydiad a Chaenau
Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.
Technoleg Gweithgynhyrchu
Mae’r cwrs technoleg gweithgynhyrchu yn darparu trosolwg o dechnegau a dulliau gweithgynhyrchu cyffredin, yn ogystal â chwmpasu rhai o’r agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r technegau hynny.
Materion Amgylcheddol
Gyda’r ffocws ar yr amgylchedd yn cynyddu’n barhaus a deddfwriaeth yn newid yn gyflym, mae’n dod yn bwysicach deall dylanwad diwydiant ar yr amgylchedd. Mae’r cwrs hwn yn darparu addysg ar y ddeddfwriaeth gyfredol ac ar ddylanwad diwydiant ar yr amgylchedd.
Asio Arc
Dyluniwch Dibynadwyedd
Cyflwyniad i Brawf Deunyddiau mewn Amgylchedd Gweithgynhyrchu
Profi Cynulliadau Ffurfiol
Uno cynnyrch llenddur
Defnyddir dulliau uno yn helaeth ym maes gweithgynhyrchu. Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar egwyddorion ystod eang o dechnegau uno a gwmpasir, yn cynnwys weldio, rhybedu, ffasnyddion ac adlynion.